loga unia nowe

Celem głównym projektu pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego
transportu publicznego na terenie ROF" jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu które nastąpi poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: 31 marzec 2019 r.

Beneficjentem projektu jest Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 128 803 002,12 zł z czego 87 874 765,28 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 7 947 443,97 zł, z czego kwota dofinansowania to 6 693 787,04 zł.

Wnioskodawca: Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Partner: Gmina Głogów Małopolski