Celem projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: 31 grudnia 2019.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 45 413 849,60 zł z czego 35 649 867,00 zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 3 652 668,75 zł, z czego kwota dofinansowania to 2 083 674,24 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wykonanie 225 instalacji na budynkach prywatnych.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski