W ramach projektu pn. "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" zamontowanych zostanie 29 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w obrębie i przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie Gminy Głogów Młp.  Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie ROF. Termin realizacji: 31 grudnia 2018.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast Gmina Głogów Małopolski jest partnerem projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 25 702 405,12 zł z czego 16 898 766,18. zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 4 929 051,49 zł, z czego kwota dofinansowania to 3 401 325,09 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski