W ramach projektu pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wspracie instytucji kultury na terenie ROF" zrealizowany zostanie następujący zakres działań: przebudowa sali widowiskowej oraz zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu w MGDK w Głogowie Młp. W wyniku prac zostanie przebudowana sala widowiskowa, instalacja elektryczna, instalacja przeciwpożarowa, oświetlenie, klimatyzacja oraz za budynkiem zostanie wybudowany parking dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdowa. Głównym celem projektu jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli  na terenie ROF. Termin realizacji: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, natomiast partnerem jest Gmina Głogów Małopolski.

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 34 672 381,30 zł z czego 17 998 909,59. zł to wartość dofinansowania. Wartość zadania w Gminie Głogów Młp. wyniesie 2 505 738,37 zł, z czego kwota dofinansowania to 1 924 847,00 zł.

Wnioskodawca: Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Partner: Gmina Głogów Małopolski