loga unia nowe

W okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 Gmina Głogów Małopolski w czterech szkołach, dla których jest organem prowadzącym tj. w Zespole Szkół w Przewrotnem, Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół w Budach Głogowskich oraz Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym  będzie realizowała projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Gminie Głogów Małopolski współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Celem głównym projektu jest Wzrost kompetencji kluczowych min. 535 uczniów i uczennic 4 szkół Gminy Głogów Małopolski w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych, wzrost kompetencji min. 123 nauczycieli kształcenia ogólnego w/w szkół, w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz TIK.

Projekt obejmuje następujące wsparcie:

  1. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii na łączną kwotę: 115 725,89 zł

- Zespół Szkół w Budach Głogowskich 37 648,50 zł

- Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym 36 673,56

- Zespół Szkół w Przewrotnem 12 013,05 zł

- Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 29 390,78 zł

  1. Szkolenie nauczycieli SP w zakresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu
  2. Realizacja zajęć przyrodniczych dla UCZ z wykorzystaniem metody eksperymentu
  3. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania na łączną kwotę 421 223,01

- Zespół Szkół w Budach Głogowskich 111 123,79

- Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym 65 550,00

- Zespół Szkół w Przewrotnem 104 603,24

- Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 139 945,98

  1. Zakup pomocy niezbędnych do realizacji zajęć z programowania na kwotę 47 600 zł
  2. Szkolenie dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć z programowania.
  3. Nauka programowania dla uczniów- zajęcia rozwijające
  4. Realizacja zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas VII – VIII
  5. Zajęcia szachowe.
  6. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć szachowych na kwotę 3560,00

Łączna wartość projektu 997 902,00 z czego środki europejskie 848 216,70, dotacja z budżetu państwa 97 781,44, wkład własny niepieniężny 51 903,86