test

layout set logo

"Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020"

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Partner wiodący: Mesto Spisskie Podhradie

Okres realizacji rzeczowej: 03.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 1 344 455,60 euro, dofinansowanie: 1 142 786,97 euro

Na realizację zadania otrzymano wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.

Założenia projektu: promocja dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy, wspólne wydarzenia kulturalno-religijne organizowane w celu prezentacji dziedzictwa kulturalnego, poprawa zabytkowej infrastruktury turystycznej, przygotowanie oferty turystycznej, popularyzacja bogactwa polskiej i słowackiej kultury regionalnej, promocja regionów przygranicznych.

 

 

Renowacja głogowskiego rynku. Nowością będzie fontanna.

Burmistrz Paweł Baj podpisał dziś umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spisške Podhradie i Głogowa Małopolskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju - Adam Hamryszczak, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - Stanisław Kruczek, Primator miasta Spisške Podhradie – Michał Kapusta oraz Biskup Biskupstwa Spisškè Podhradie – Štefan Sečka. Na ten cel gmina pozyskała 1,4 mln zł.  Wkład własny do projektu wynosi 200 tysięcy.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym odnowiona będzie zachodnia część rynku, a prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Fontanna, nowe alejki, stylowe lampy i ławeczki. To tylko niektóre prace przewidziane w ramach renowacji głogowskiego, renesansowego rynku. Inwestycja ma być zrealizowana do końca grudnia przyszłego roku.

DSC 0131 DSC 0132

DSC 0157 DSC 0103

DSC 0115 DSC 0121

DSC 0196 DSC 0094

 layout set logo

PODPISANO UMOWĘ PARTNERSKĄ

Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, MVDr. Michal Kapusta primator Mesta Spišskè Podhradie oraz Mons. ThDr. Štefan Sečka Spišský diecèzny biskup Biskupstwa Spisškè Podhradie podpisali umowę partnerską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Umowa partnerska określa zasady i procedury współpracy oraz wzajemne zobowiązania partnerów, podjęte w celu realizacji wspólnego transgranicznego projektu pn. „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spisške Podhradie i Głogowa Małopolskiego", jak również wymogi odnoszące się do prawidłowego zarządzania przez partnerów umowy środkami dofinansowania przyznanymi na realizację projektu.

„Nasza gmina ciągle rozwija współpracę z miastami partnerskimi: Węgrami, Słowacją, Ukrainą i Czechami. Ta współpraca jest wielopłaszczyznowa i dotyczy następujących obszarów: kultura i sztuka, oświata, sport, bezpieczeństwo. W tym roku we współpracy ze słowackim miastem Spisške Podgrodzie aplikowaliśmy o środki unijne na ochronę zabytków. W październiku dojdzie do podpisania umowy, a rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi od 2019 roku” - powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Obecnie gmina współpracuje z węgierskim miastem Ibrany, ukraińskim Pereczynem, litewskim miastem Niemeczyn, czeskim miastem Lysá nad Labem oraz słowackim Spisškim Podgrodziem. Współpraca polega głównie na wymianie kulturowej, z której korzystają dzieci, młodzież i dorośli. Odbywają się wspólne plenery malarskie, wyjazdy studyjne uczniów i mecze piłkarskie. Bardzo dobrze współpracują ze sobą strażacy.

layout set logo

 

SPISKIE PODGRODZIE I SPISKA KAPITUŁA – DZIEDZICTWO W CIENIU SPISKIEGO ZAMKU

Spiskie Podgrodzie (Spišské Podhradie) to jedno z najmniejszych miasteczek Słowacji. Kiedyś bogate, dziś jest senną osadą położoną pośród trawertynowych wzgórz, pomiędzy Spiskim Zamkiem a Spiską Kapitułą – dwoma istotnymi świadkami starych dziejów. Cały kompleks został wyróżniony na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zamek Spiski znajduje się 100 km od Zakopanego, 40 km od Popradu.

SPISKA JEROZOLIMA
Na wzgórzu w sąsiedztwie Kapituły Spiskiej został wybudowany zespół kaplic i kapliczek. Głównym założeniem projektu było takie rozstawienie poszczególnych elementów, by odzwierciedlały w skali 1:1 położenie świętych miejsc w Jerozolimie związanych z cierpieniem i śmiercią Jezusa. Przykładowo, Kaplica Św. Krzyża reprezentuje Golgotę, a konstrukcje z kilku małych kapliczek symbolizują mury Jerozolimy. Spiska Jerozolima jest najstarszą zachowaną Kalwarią na Słowacji.

 

fot.wieczna tułaczka.pl

Spisskie Podgrodzie 5 Spisskie Podgrodzie 2

Spisskie Podgrodzie 3 Spisskie Podgrodzie 1

Spisskie Podgrodzie 4 Spisskie Podgrodzie 6

Spisskie Podgrodzie 7 Spisskie Podgrodzie 8

Spisskie Podgrodzie 9 Spisskie Podgrodzie 10

Spisskie Podgrodzie 11 Spisskie Podgrodzie 12

Spisskie Podgrodzie 13 Spisskie Podgrodzie 14

Spisskie Podgrodzie 15 Spisskie Podgrodzie 16