Budynek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Głogowie Młp.

Samorządowe Centrim Ekonomiczno-Administracyjne
ul. Rynek 58
36-060 Głogów Małopolski
tel.: (17) 85 17 889, 17 85 17 892

http://zeas.glogow-mlp.pl

Dzienny Dom "Senior-WIGOR"
Budy Głogowskie 147
36-060 Głogów Małopolski

www.seniorwigor.glogow-mlp.pl

 

 

Szkoła w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie to dawna wieś puszczańska, która powstała na karczunku leśnym na przełomie XVI i XVII wieku. Niegdyś była własnością królewską i należała do "starostwa bratkowickiego".

Miasto Głogów Małopolski podzielone jest na 2 osiedla. Szczegółową organizację i tryb działania przewodniczącego i rady osiedla określa statut osiedla.