Szkoła w Budach Głogowskich

Budy Głogowskie to dawna wieś puszczańska, która powstała na karczunku leśnym na przełomie XVI i XVII wieku. Niegdyś była własnością królewską i należała do "starostwa bratkowickiego".

Należała też do rodziny Holzerów (Austriaków), a po I wojnie światowej do Malinowskich. Zabudowania Bud Głogowskich ciągną się wzdłuż wiejskiej drogi na przestrzeni kilku kilometrów. W tutejszym krajobrazie dominują piaszczyste wyniosłości i podmokłe obniżenia. Niekiedy spotyka się piaszczyste wały wydmowe. Pośrodku wsi znajduje się XIX wieczny park podworski. W jego obrębie znajduje się szkoła i kościół zbudowany w latach 1948-1951. W parku zachowały się okazy starych, pomnikowych drzew i dawne zabudowania dworskie, spośród których uwagę zwraca stajnia cugowa.

Dawniej stał tu jeszcze dwór, spichlerz, gorzelnia i browar. Dla krajobrazu wiejskiego typowe są kapliczki, zatem nie brakuje ich również w Budach Głogowskich. Największą i najbardziej interesującą spośród nich jest kapliczka usytuowana na południowym obrzeżu osady. Została wybudowana w II połowie XIX wieku. Otoczona jest żelaznym parkanem, a od frontu poprzedzona starymi drzewami. Murowana i otynkowana, mieści w sobie jednoprzestrzenne, sklepione wnętrze.

Kadencja 2015-2019

Sołtys sołectwa Budy Głogowskie:

  • Barbara Madej

Rada Sołecka:

  • Furman Jerzy
  • Gaweł Roman
  • Grabowska Anna
  • Grzywacz Helena
  • Kawa Teresa 
  • Pastuła Zbigniew
  • Pruchnik Kazimierz 
  • Surowiec Andrzej
  • Wikiera Stanisław