Bryczka w LKJ Zabajka

Zabajka jest wsią położoną w odległości około 1,5 km od centrum Głogowa w kierunku zachodnim. Prawdopodobnie dawniej osada ta nazywała się Zabójką, bowiem jej mieszkańcy trudnili się rozbojem, napadali na kupców jadących drogą do Rzeszowa.

Wśród urokliwych lasów Zabajki urządzony jest Ośrodek Jazdy Konnej, prowadzony przez Ludowy Klub Jeździecki "Zabajka". Założony w 1978 roku ośrodek dysponuje placem maneżowym, krytą ujeżdżalnią i innymi niezbędnymi obiektami. Oferuje on szeroką gamę usług rekreacyjnych i wypoczynkowych – naukę jazdy konnej, kuligi, hipoterapię, organizuje zawody i imprezy rekreacyjno-sportowe.

Niewiele jest w Zabajce pamiątek z przeszłości. Do tych nielicznych należą dwie kapliczki przydrożne, pojedyncze stare, drewniane chałupy i okazy drzew. Na skraju lasu, przy drodze Głogów - Budy Głogowskie usytuowana jest kapliczka, której powstanie datuje się na rok 1851. Jest to budowla murowana i otynkowana, w kształcie obelisku o kwadratowej podstawie. Wyraźne gzymsy dzielą słup na trzy stopniowo zmniejszające się kondygnacje. Kapliczkę wieńczy czterospadowy daszek z kutym, żelaznym krzyżem.

Druga kapliczka stoi na południowo-wschodnim krańcu wsi. Jej powstanie datuje się na rok 1866. Trójkondygnacyjna kapliczka od frontu ozdobiona jest trzema wnękami; wieńczy ją namiotowy daszek wieżyczki.

Kadencja 2015-2019

Sołtys sołectwa Zabajka:

  • Ślęzak Tadeusz

Rada Sołecka:

  • Gancarz Tadeusz
  • Gołaszewski Grzegorz
  • Grzywacz Grzegorz
  • Krzyśko Maria
  • Lewicki Jan
  • Piątek Stanisław
  • Piekarski Marek
  • Wilga Teresa
  • Woźniak Robert