Szkoła w Wysokiej Głogowskiej

Wysoka Głogowska położona jest w odległości 5 km na wschód od Głogowa Małopolskiego. Wieś rozciągnęła się wzdłuż płytkiej doliny potoku Suwarka.

Po zachodniej stronie doliny ciągnie się kompleks Lasów Głogowskich; w północnym jej krańcu jest kilka stawów zasilanych wodami Suwarki; natomiast po wschodniej stronie wsi podnosi się charakterystyczna wysoczyzna morenowa, pokryta łanami pól.

Pierwotna nazwa tej wsi brzmiała Wysoka, było tak jeszcze w 1414 roku, potem Wola Wysoka, około 1443 roku wieś wchodziła w skład dóbr Jana Rzeszowskiego. U schyłku XIX wieku liczyła 1800 mieszkańców. Podczas okupacji w rejonie Wysokiej Głogowskiej działały oddziały partyzanckie, dlatego w roku 1943 hitlerowcy dokonali pacyfikacji wsi, mordując 11 mieszkańców.

W centrum miejscowości znajduje się kościół p.w. M.B. Różańcowej, zbudowany w latach 1934-1940. Do budowy kościoła zużyto materiał pochodzący z rozebranych w 1925 roku ruin kościoła XX Misjonarzy w Głogowie. Strzelista sylwetka świątyni podporządkowana została czworobocznej wieży, zwieńczonej latarnią i nakrytej stożkowym hełmem. W pobliżu znajduje się zespół podworski, który dziś użytkowany jest przez szkołę podstawową. Obejmuje on park oraz parterowy dwór - wzniesiony około połowy XIX wieku - obecnie mieści on dom nauczyciela. Od frontu znajduje się skromny portyk wsparty na filarach, a od ogrodu trójosiowy ryzalit zakończony trójkątnym szczytem. Całość pokrywa czterospadowy dach kryty blachą. Okna i drzwi otaczają listwowe obramienia. Z parkowym otoczeniem łączą budowlę niewielkie, kamienne schodki. Całość - zarówno budynek, jak i park sprawiają skromne wrażenie. W narożu parku w 1965 r. wybudowano szkołę.

Kadencja 2015-2019

Sołtys sołectwa Wysoka Głogowska:

  • Tracz Zofia

Rada Sołecka:

  • Baran Mieczysław
  • Bazan Tadeusz
  • Bułaś Maria
  • Chmiel Jerzy
  • Jaskuła Zbigniew
  • Jodłowski Marek
  • Krzyśko Roman
  • Pado Michał
  • Pustelak Zbigniew

http://wysoka-glogowska.pl/