Kościół w Stykowie

Styków położony jest w odległości około 3 km od Głogowa pośród pozostałości Puszczy Sandomierskiej. W południowo-wschodniej części wsi, czyli w Leśnej Woli, Lubomirscy zbudowali myśliwski pałacyk.

I choć nie był on tak okazały, jak ten w Miłocinie, to jednak jego funkcja nie ograniczała się tylko do podejmowania uczestników polowania. Do dnia dzisiejszego nie pozostał po nim żaden ślad, lecz w Stykowie można polecić uwadze przybyszów kilkainnych, dość interesujących obiektów.

Kościół w Stykowie powstał w ostatnich latach jest, więc nowoczesnym budynkiem, wzniesionym na płaskim terenie. Po przeciwnej stronie stoi stara kaplica z połowy XIX wieku. Murowana z cegły, otynkowana, w kształcie prostokąta. W bocznych ściankach znajdują się dwa półkoliste okna, które rozświetlają jej wnętrze. Nakrywa ją wysoki dach szalowany deskami z wieżyczką sygnaturki zwieńczoną żelaznym krzyżem.

Nieco dalej znajduje się kaplica Matki Boskiej Różańcowej, która do roku 1990 pełniła funkcję kaplicy mszalnej. Także murowana i otynkowana, pochodząca z roku 1880. Jej ściany ozdobiono pilastrami i szerokim gzymsem podokapowym. Górą wznosi się czworoboczna wieżyczka sygnaturki. Wejście otacza prostokątny portal, w ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający Matkę Boską Różańcową między św. Różą a św. Dominikiem.

W południowym krańcu wioski znajduje się XIX wieczna kapliczka przydrożna w kształcie czworobocznego słupa oraz budynek szkoły podstawowej pochodzący z lat 20-tych minionego stulecia; parterowy, na kształcie prostokąta, pokryty czterospadowym dachem.

Kadencja 2015-2019

Sołtys sołectwa Styków:

  • Suszek Maria

Rada Sołecka:

  • Drozd Bolesław
  • Gaweł Jan
  • Pomykała Józef
  • Pruchnik Tadeusz
  • Różycka Elżbieta
  • Sałata Krzysztof
  • Sosnowski Krzysztof
  • Wdowik Tadeusz
  • Żak Józef