Staw w Rudnej Małej

Rudna Mała i jej losy są nader ciekawe, albowiem w roku 1802 kupił ją, wraz z innymi dobrami klucza głogowskiego, Filip von Sveerts-Spork, dowódca szwadronu kawalerii stacjonującego w Głogowie.

Potem przeszła w ręce jego spadkobierców. Od nich to część tej posiadłości - Retyradę nabył Józef Dąmbski, który tutaj przybył z Kujaw. Najsłynniejszym przedstawicielem tegoż rodu był Stanisław Dąmbski, poseł na sejm galicyjski i senator II Rzeczypospolitej. Zmarł on w roku 1941, a wtedy Retyradę i Rudną Małą w spadku otrzymał Stefan Dąmbski,który zarządzał nią do reformy rolnej w 1944 roku.

Ze świetności tej wsi do czasów nam współczesnych pozostało niewiele - fragmenty parku, który otacza dawny pałacyk, wzniesiony około 1740 roku. Przekształcono go jednak w budynek folwarku i gorzelnię. Budowla ta zbudowana została na planie wydłużonego prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem. Wnętrze ułożone w dwutakcie niegdyś nakrywały drewniane stropy. Obecnie renowacji obiektu podjął się nowy właściciel.

Kadencja 2015-2019

Sołtys sołectwa Rudna Mała:

  • Oczoś Anna

Rada Sołecka:

  • Bać Stefan
  • Gąsior Zbigniew
  • Golonka Tomasz
  • Jakubowicz Jan
  • Kruk Helena
  • Laskowski Andrzej
  • Mazur Agata
  • Mierzwa Marzena
  • Przybyło Wojciech