Szkoła w Pogwizdowiu Nowym

Pogwizdów Nowy to niewielka wieś leżąca na północ od Rzeszowa, granicząca od wschodu i południowego wschodu z Miłocinem, od zachodu z Rudną Wielką, granicę północną z Rudną Małą wyznacza rzeka Czarna.

Tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, najniżej położone, geologicznie stanowią obniżenie Pradoliny Karpackiej. W bezpośrednim sąsiedztwie Pradoliny, na południu, ciągną się wyniesienia Pogórza Rzeszowskiego, na północ od Pogwizdowa i od rzeki, teren się podnosi tworząc Płaskowyż Kolbuszowski. W plejstocenie wytworzyły się tu zastoiska wodne, zarastanie roślinnością bagienną, torfowcami. Z tego okresu pochodzą rozległe torfowiska ciągnące się od Pogwizdowa przez Rudną, aż do Bratkowic. Obecnie jest to teren chroniony.

Historia Pogwizdowa Nowego to zaledwie 150 lat, sięga 1850 roku, kiedy to ok. 2 km na wschód od dworu Dąbskich w Rudnej Wielkiej powstają pierwsze nędzne chałupy "budnioków", robotników dworskich. Wśród nich był Wawrzek Czyż, postać o tyle ważna, że bardzo lubił gwizdać, pogwizdywać w drodze do pracy i z pracy. Z czasem przezwano go "Gwizdoła", jego dzieci - dziećmi "po Gwizdole", potem nazwa przeniosła się na cały przysiółek, który zaczęto nazywać "Pogwizdów". Na początku XX w. Pogwizdów liczy już ok. 130 domów i w latach 1913-1914 gospodarze rozpoczynają starania o wydzielenie przysiółka i utworzenie samodzielnej wsi. I wojna światowa przerywa te dążenia, udaje się to dopiero w roku 1927, od tej chwili Pogwizdów staje się samodzielną wsią i otrzymuje nazwę "Pogwizdów Nowy". Obecnie Pogwizdów Nowy to wioska zlokalizowana między dwiema, równolegle biegnącymi drogami, dawniej nazywanymi Zapłociem i Wsią. Pomiędzy nimi znajduje się szereg przecznic, z których każda miała swoją nazwę. Niektóre były złośliwe, np. Trzech Braci Śpiących, Mamrotów (Mruków) inne brały swoje nazwy od zajęć gospodarzy np.: Kowalówka, Szewska, Kucharska. Były też nazwy mówiące o kontaktach z szerszym światem: Cesarska,Biskupia, Belwederska, Lubomirska, Polityczna.Wieś straciła rolniczy charakter. Coraz bardziej upodabnia się do podmiejskich dzielnic. Gaz, wodociąg, kanalizacja, telefony, internet stały się codziennością. Ostatnia strzecha zniknęła parę lat temu.

Kadencja 2015-2019

Sołtys sołectwa Pogwizdów Nowy:

  • Iskrzycki Mariusz

Rada Sołecka:

  • Bąk Kazimierz
  • Burek Stanisław
  • Dziedzic Zbigniew
  • Iskrzycka Ewelina
  • Kędzior Zdzisław
  • Kogut Jadwiga
  • Kość Władysław
  • Lachcik Władysław
  • Szlęzak Wojciech

http://pogwizdownowy.pl/