Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Rada Gminy - zgodnie z ustawą o samorządzie gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jeżeli siedziba gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium danej gminy, Rada Gminy nosi nazwę Rady Miejskiej. Ustawowy skład Rady Miejskiej w Głogowie Młp., wynosi 15 radnych. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Na czele Rady stoi przewodniczący wybierany w drodze głosowania, który organizuje pracę Rady a w szczególności: zwołuje sesje Rady, przewodniczy obradom, kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, podpisuje uchwały Rady. W czasie nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprzewodniczących.Rada Miejska działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. Sesje Rady odbywają się z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Aleksander Jurek Aleksander Jurek

Przewodniczący Rady Miejskiej

tel. 664 412 113, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Drzał Maria Drzał

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

tel. 534 290 989, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zenon Sasiela Zenon Sasiela
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

tel. 602 517 210, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Mazur Maria Mazur

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
tel. 511 844 963, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Barbara Gołojuch Barbara Gołojuch

tel. 793 793 494, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Anna Oczoś Anna Oczoś

tel. 692 779 322, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Grzegorz Selwa Grzegorz Selwa

tel. 600 127 000, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Paweł Ślęzak Paweł Ślęzak

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu

tel. 609 043 233, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Barbara Madej Barbara Madej

tel. 782 172 000, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Zdzisław Kędzior Zdzisław Kędzior

tel. 606 933 971, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Mieczysław Barczak Mieczysław Barczak

tel.  721 992 003  , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Maria Bosek Maria Bosek

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

tel. 664 697 444, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Andrzej Brągiel

tel. 510 279 208 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Roman Ziemianin     
Roman Ziemianin

tel. 697 945 588, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Bartłomiej Kot Bartłomiej Kot

tel. 693 524 050 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.