Komisje Rady Miejskiej

Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady Miejskiej, opiniowanie projektów uchwał, kontrola wykonania uchwał Rady oraz wniosków komisji, współdziałanie z radami sołeckimi i zarządami osiedli. Posiedzenia komisji są jawne i odbywają się według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny w Biurze Rady Miejskiej w Głogowie Młp., Rynek 1, pok. 7

Komisje Rady Miejskiej w Głogowie Młp. VII Kadencji

Komisja Gospodarki i Budżetu:

 1. Paweł Ślęzak - Przewodniczący Komisji
 2. Zenon Sasiela
 3. Barbara Madej
 4. Zdzisław Kędzior
 5. Mieczysław Barczak

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

 1. Maria Bosek -Przewodnicząca Komisji
 2. Andrzej Brągiel
 3. Roman Ziemianin
 4. Aleksander Jurek
 5. Bartłomiej Kot

Komisja Rewizyjna:

 1. Maria Mazur - Przewodnicząca Komisji
 2. Barbara Gołojuch
 3. Maria Drzał
 4. Anna Oczoś
 5. Grzegorz Selwa