Gmina Głogów Małopolski posiada własne ujęcia wody głębinowej. Jest zwodociągowana w 100%.

Głównymi źródłami zaopatrzenia w wodę są trzy ujęcia położone na terenie gminy:

•  Ujęcie Budy Głogowskie - Zacinki. Dwie studnie głębinowe wiercone, zasilające następujące miejscowości: Głogów Małopolski, Budy Głogowskie, Wolę Cichą, Janciówkę, Lipie, Rogoźnicę i Zabajkę.
•  Ujęcie  Przewrotne.  Trzy  studnie  głębinowe  wiercone,  zasilające:  Przewrotne,  Pogwizdów  Stary, Hucisko, Styków.
•  Ujęcie Pogwizdów. Trzy studnie głębinowe wiercone, zasilające: Miłocin, Pogwizdów Nowy, Rudną Małą i wieś Rudna Wielka z gminy Świlcza. 

Opisane ujęcia są ze sobą połączone siecią, dzięki czemu mogą wspomagać się wzajemnie w razie potrzeby.  Oprócz  ujęć  podstawowych  istnieją  dwa  źródła  rezerwowe  w  Rogoźnicy  i  Rudnej  Małej, każde złożone z 2 studni głębinowych wierconych, uruchamiane w wypadku niedoboru wody albo awarii ujęcia podstawowego. W czasie długotrwałej suszy w ujęciu głównym w Głogowie Małopolskim, występuje okresowy deficyt wody. Wieś Budy Głogowskie jest wówczas zasilana wodą z ujęcia Widełka w gminie Kolbuszowa.