Linie elektryczne

Gmina Głogów Młp. jest całkowicie zelektryfikowana. Zasilana jest w energię elektryczną z sieci Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego SA Rzeszów.

Części południowa i środkowa gminy są zasilane z linii napowietrznych 30 kV Staroniwa-Kolbuszowa i Staromieście-Polam, północna natomiast z linii napowietrznej 15 KV Kolbuszowa-Sokołów Młp.