Domy mieszkalne w Głogowie Młp.

Warunki mieszkaniowe stanowią jeden z głównych elementów kształtujących warunki życia na danym terenie. Ogólnie zasoby mieszkaniowe w gminie (stan 31.12.2015) wyniosły 5348 mieszkań.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 95,5m2, natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania  na 1 osobę stanowiła 26,90 m2 (w stosunku do 2011 roku, wskaźnik wzrósł o 1,1%). Zdecydowana  większość  zabudowy  mieszkaniowej  jest  własnością  prywatną  osób  fizycznych.

 

 Mieszkania wyposażone w instalacje

 w miastach  na wsi
% ogółu mieszkań % ogółu mieszkań
 Wodociąg 98,70 94,60
 Łazienka 95,10 85,30
 Centralne ogrzewanie 81,20 70,40

 Tabela. Mieszkania Gminie Głogów Małopolski wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w 2012 roku.

Z roku na rok obserwuje się systematyczny wzrost liczby mieszkań. Szczególne nasilenie w powstawaniu nowych obiektów mieszkaniowych nastąpiło w 2003 roku. Wciąż trwa „boom budowlany” napędzający polską gospodarkę. Po kilku latach recesji zauważa się ożywienie na rynku domów jednorodzinnych. Budowa domów jednorodzinnych to dominująca forma inwestycji mieszkaniowej na terenie gminy. Tendencja wzrostu na rynku budowlanym utrzymuje się m.in. z uwagi na stabilny rozwój gospodarczy, pozytywne prognozy rozwoju gospodarki oraz wzrost dostępności kredytów hipotecznych.