Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj podpisał umowę na modernizację gminnych obiektów sportowych w Głogowie Młp. i Budach Głogowskich.

Pierwsze zadanie obejmie modernizację stadionu sportowego LKS „Głogovia” w celu dostosowania obiektu do wymogów PZPN w związku z awansem do IV ligi. Kryterium infrastrukturalne zostanie osiągnięte poprzez poprawę standardów i odpowiednią adaptację infrastruktury sportowej tj. wykonanie stabilnego ogrodzenia oddzielającego obszar pola gry od widowni, bramki ewakuacyjne, zadaszone i oznaczone kabiny dla rezerwowych na 14 osób, wydzielenie sektora kibiców drużyny gości poprzez montaż trwałego ogrodzenia wysokości minimum 2,2m z oddzielnym wejściem i wyjściem ewakuacyjnym, montaż monitoringu wizyjnego służącego nagrywaniu relacji z rozgrywek i poprawie bezpieczeństwa podczas meczów, dostosowanie pola gry poprzez wymianę murawy części boiska oraz wykonanie systemu automatycznego nawadniania murawy. Dodatkowo, aby spełnić kryterium infrastrukturalne poprawiony zostanie stan techniczny obiektu poprzez remont zaplecza sanitarno – szatniowego, a także wyposażenie stadionu w elektroniczną tablicę wyników, wiatę rowerową i dobrze słyszalny w każdej części stadionu system nagłaśniania dla spikera. W ramach inwestycji zostanie wykonane również ogrodzenie panelowe przy boisku sportowym w Budach Głogowskich - od strony lasu - z uwagi na częste niszczenie murawy przez dzikie zwierzęta.

Inwestycja opiewa na kwotę 400 000,00 zł, z czego 200 000,000 zł to dofinansowanie ze środków MSiT w Warszawie.