Ratusz w Głogowie Małopolskim
 

Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim ul. Rynek 1,

tel. 178515124
 fax. 178515120

Lp. Stanowisko Pracownik Pokój Telefon
1. Burmistrz Głogowa Małopolskiego mgr Paweł Baj 5 24
2. Zastępca Burmistrza mgr Jerzy Komaniecki 6 24
3. Sekretarz Gminy mgr Remigiusz Wzorek 19 43
4. Radca Prawny mgr Witold Pruchnik 21 44
Referat Organizacyjno-Administracyjny ul.Rynek 1
 1. Kierownik Referatu      
2. Inspektor
ds. Kadr
mgr Bożena Rębisz 20 44
3. Inspektor ds. Wojska  i Obrony Cywilnej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych mgr inż. Justyna Dworak 8 38
4. Starszy Informatyk mgr inż. Paweł Bawor 2 26
5. Informatyk mgr Andrzej Krasoń 2 26
6. Podinspektor ds. Obsługi Kancelaryjnej mgr Dominika Piasecka

3

29

7. Inspektor ds. uzależnień i OSP mgr Agnieszka Bieniek 7 39
8.

Inspektor  ds. działalności gospodarczej oraz spraw administracyjno-gospodarczych
Zastępca kierownika USC

mgr Joanna Rączy

7

39

9. Sekretarka mgr Magdalena Stróż 4 24
Referat Budżetu i Finansów Gminy  ul. Kościelna 8 tel. 178515180
1. Skarbnik Gminy mgr Lucyna Alberska 7 83
2. Inspektor
ds. Księgowości Budżetowej
Halina Bajek 9 81
3. Inspektor
ds. Księgowości Budżetowej
Joanna Pruchnik 9 81
4. Inspektor
ds. Księgowości Budżetowej
Anna Cyrul 9 81
5. Inspektor mgr inż. Helena Sobczyk 8 80
6. Inspektor mgr Ewelina Barczak

8

80

7. Inspektor - ds. obsługi kasy mgr inż. Agnieszka Dettlaff 1 89
8. Inspektor - ds. obsługi kasy mgr inż. Dorota Pietraszek 1 89
9. Inspektor mgr Dorota Migut 1 80
Referat Podatkowy ul. Kościelna 8 tel. 178515185
1. Kierownik Referatu mgr Magdalena Bilwin 2 88
2. Inspektor
ds. Wymiaru Podatkowego
mgr Barbara Kołodziej 2 86
3. Inspektor
ds. Księgowości Podatkowej
Anna Grzywacz 2 85
4. Inspektor
ds. Wymiaru Podatkowego
mgr Iwona Czebieniak 2 86

5.

Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej Barbara Barczak

2

85

6. Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej mgr Małgorzata Bazan 7 88
Referat Budownictwa i Inwestycji ul.Rynek 1
1. Kierownik Referatu inż. Bogdan Kocha 23 41

2.

Inspektor ds. zamówień publicznych mgr Bożena Sala

23

40

3.

Inspektor
ds. inwestycji i dróg
mgr Łukasz Grodecki

23

42

4. Inspektor
ds. Budownictwa
mgr Józef Tront 22

35

5. Podinspektor ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego mgr inż. Bożena Kutacha 22

34

5. Inspektor ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego mgr Anna Rybka 22

34

5.

Inspektor
ds. Budownictwa

mgr Janina Żmuda 22

34

Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej ul.Rynek 1
1.

Kierownik Referatu

mgr Dorota Borkowska 15 31
2. Inspektor
ds. Zarządzania Mieniem
Ewa Płoch 15 31
3. Inspektor ds. Gospodarki Gruntami inż. Agnieszka Woźniak 15 31
4. Pomoc Administracyjna Janusz Krochmal

15

31

5. Pomoc Administracyjna Kamil Walania

15

31

Samodzielne Stanowisko ds. Geodezji
1. Główny Specjalista ds. geodezji inż. Władysław Kretowicz 15 32
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul.Rynek 1
1. Kierownik Referatu mgr inż. Grzegorz Drozdowski 16 36
2. Podinspektor mgr Marcin Madej 16 37
3. Referent mgr Justyna Czech 16

37

Referat Spraw Obywatelskich ul.Rynek 1
1. Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
dr Barbara Bąk 11 30
2. Inspektor
ds. Dowodów Osobistych
Maria Płoch 12 33
3. Pomoc Administracyjna mgr Monika Baran

12

33

Straż Miejska w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1, tel. 178515147
1. Komendant Straży Miejskiej mgr Łukasz Długoń 16 664 027 095
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji Gminy, ul.Rynek 1

1.

Kierownik Referatu mgr Piotr Dykiel 21 27

2.

Inspektor  ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych mgr inż. Monika Paja 21

27

3.

Inspektor mgr Aneta Ginter   21 28

3.

Pomoc administracyjna mgr Monika Płoch   21 27
Referat Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 15, 177176078
1. Kierownik Referatu
 
mgr Paweł Ginalski 177176078
2. Menedżer sportu mgr Paweł Grzywacz 177176078