Turystyka piesza

Na terenie gminy Głogów Małopolski wyznaczono 3 szlaki turystyczne:

Szlak żółty - "Dookoła Rzeszowa", o ogólnym przebiegu: Tyczyn - Matysówka - św. Roch - Słocina Górna - Wilkowyja - Załęże - Nowa Wieś k. Jasionki - Stobierna - Wysoka Głogowska - Głogów Małopolski - Budy Głogowskie - Bratkowice - Dąbrowa - Błędowa Zgłobieńska - Zgłobień - Niechobrz Górny - Mogielnica - Lutoryż - Działy Babickie - Wisłoczanka - Zarzecze - Siedliska - Przylasek Pondziwojski - Hermanowa - Tyczyn (120 km).

Na terenie gminy Głogów Małopolski znajduje się około 13 km tego szlaku. Udostępnia on najatrakcyjniejsze turystycznie tereny gminy, takie jak rezerwat przyrody "Bór", rezerwat faunistyczno-florystyczny "Zabłocie" oraz interesujący pod względem florystycznym kompleks leśny "Annopol". Wędrując tym szlakiem zwiedzić można także zabytkową starówkę Głogowa Małopolskiego. Na teren gminy szlak wkracza od strony miejscowości Stobierna (gmina Trzebownisko) i przechodzi przez południowy kraniec miejscowości Wysoka Głogowska. W okolicy leśniczówki w przysiółku Tajęcina, na pewnym odcinku opuszcza gminę, aby się w niej znaleźć, podążając drogą leśną w kierunku Głogowa. W mieście tym szlak prowadzi przez zabytkowy rynek i starówkę, a następnie skręca na północny zachód dochodząc do stawów położonych przy kompleksie leśnym. Leśnymi drogami kieruje się do parku podworskiego w miejscowości Budy Głogowskie, a następnie do projektowanego rezerwatu faunistyczno-florystycznego "Zabłocie". Tam szlak opuszcza teren gminy Głogów Małopolski.

Szlak zielony imienia gen. Władysława Sikorskiego, o ogólnym przebiegu: Bór Głogowski - Przewrotne - Kolbuszowa - Niwiska - Tuszów Narodowy (74 km). Na terenie gminy znajduje się około 16 km trasy. Udostępnia ona zwiedzającym duży, zwarty kompleks leśny Nadleśnictwa Głogów, położony we wschodniej części gminy, wraz z atrakcyjnymi terenami rezerwatu "Bór", a także charakterystyczne dla omawianego obszaru, tereny zagospodarowane rolniczo. Szlak rozpoczyna się na terenie wspomnianego rezerwatu "Bór", przy trasie komunikacyjnej Rzeszów - Kolbuszowa. Od tego miejsca podąża w kierunku wschodnim przez teren rezerwatu, jak i jego otuliny, aby przy drodze leśnej Tajęcina - Głogów Małopolski skręcić na północ. Następnie liniami oddziałowymi i traktami leśnymi dochodzi do drogi Hucisko - Przewrotne. Drogą tą kieruje się na zachód, przechodząc przez miejscowości Studzieniec i Przewrotne. Z Przewrotnego szlak podąża drogami polnymi i leśnymi na północny zachód, aby na wysokości miejscowości Selwy opuścić teren gminy.

Szlak niebieski - o ogólnym przebiegu: Głogów Małopolski - Sokołów Małopolski - Julin (30 km). Na terenie gminy Głogów Małopolski znajduje się około 12 km tej trasy. Udostępnia ona zwiedzającym atrakcyjne turystycznie tereny gminy, takie jak duży zwarty kompleks leśny Nadleśnictwa Głogów, tereny zagospodarowane rolniczo, a także zabytki miasta Głogowa. Szlak rozpoczyna się w obrębie głogowskiego rynku. Z tego miejsca podąża w kierunku północno-wschodnim, dochodząc do wspomnianego kompleksu leśnego. Następnie drogami leśnymi prowadzi na północ, aby w okolicy Studzieńca skręcić na północny wschód i opuścić teren gminy na wysokości osady Podlas (gmina Trzebownisko). Istniejące szlaki turystyki pieszej przebiegają przez najciekawsze i najbardziej interesujące okolice gminy Głogów Małopolski.