Uwaga na oblodzenia na drogach i chodnikach

W okresie zimowym, kiedy temperatura powietrza spada poniżej zera, pojawiające sie opady marznącego deszczu mogą wywołać gołoledź. Śliskość dróg, jezdni i chodników powodują utrudnienia komunikacyjne.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na przejściach dla pieszych – kierowcy również mają trudniejsze warunki na jezdni. Zwracajmy także szczególną uwagę na nawisy śnieżne i lodowe sople.

Za odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 odpowiadają trzy firmy: BRYK – POL Grzegorz Bryk, KAMAT Kasiak Tomasz oraz Spółka EkoGłog, które do dyspozycji mają specjalistyczny sprzęt m.in. pługo –piaskarki, ciągniki, rozsiewacze soli, posypywarki oraz rolmopsy.

Główne drogi przebiegające przez tereny wiejskie i Głogów Młp. należą do powiatu rzeszowskiego. Za ich utrzymanie tj. posypywanie piaskiem i solą, koszenie poboczy i naprawę odpowiedzialny jest powiat. Należą do nich: główna droga w Wysokiej Głog. w kierunku Tajęciny i do leśniczówki, w Budach Głog. główna droga w kierunku Bratkowic i do Widełki, Pogwizdów Stary, Głogów Młp. – Sokołów Młp. (Sokołowianka), Miłocin - Rudna Wileka - Mrowla, Rudna Mała - Rudna Wielka, Głogów Młp. – Zabajka – Wola Cicha, Rogoźnica – Lipie oraz była droga krajowa nr 9 od węzła autostradowego do granic miasta Rzeszowa. Wszelkie uwagi prosimy kierować do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie  tel.: 17 863 61 34.