Sople i śnieg należy usuwać z dachu. To obowiązek właściciela budynku.

W ostatnich dniach zawitała u nas zima. Straż Miejska przypomina o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. Zgodnie z prawem, obowiązki te spoczywają na właścicielach i administratorach budynków.

Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki, szczególnie przy ciągach komunikacyjnych, mają duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Spadające z dachów sople lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów.

Na wielu dachach zalega śnieg. Właściciele, użytkownicy oraz zarządcy nieruchomości mają obowiązek usuwać na bieżąco sople i nadmiar śniegu z dachów. Szczególnie istotne jest to w sytuacji, gdy sople lub śnieg zagrażają zdrowiu lub życiu przechodniów. Za odstąpienie od obowiązku grozi grzywna, a w przypadku zaistnienia wypadku osoba odpowiedzialna zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Spadający sopel może wyrządzić ogromną krzywdę przechodniowi, a takich sytuacji – jak podaje Straż Miejska – notuje się w ostatnim czasie naprawdę sporo. Poszkodowany, a w razie najczarniejszego scenariusza jego rodzina również ma prawo do roszczeń odszkodowawczych.

W jaki sposób usunąć sople lodu lub śnieg, gdy te znajdują się w miejscu trudno dostępnym? Można skorzystać z usług firm, które świadczą tego typu usługi. W niektórych przypadkach można też prosić o pomoc strażaków.