POŻAR SADZY W KOMINIE – INSTRUKCJE STRAŻAKÓW

Sezon grzewczy w pełni. Często przez niesprawny przewód kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz podtrucia tlenkiem węgla potocznie zwanego czadem. Jak zapobiegać i postępować z pożarem sadzy?

Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Jednak to nie wszystko. Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego.

Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie niego należy rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Sprawdzamy wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się z szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz dwutlenek węgla.

W celu zapobiegania niebezpieczeństwu, należy stosować się do podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest stosowanie jako opału wyłącznie paliw przeznaczonych do danego typu kotła. Drugą zasadą jest systematyczne i dokładne oczyszczenie przewodów dymowych oraz spalinowych. Należy pamiętać, aby czynności związane z konserwacją oraz czyszczeniem przewodów dymowych oraz spalinowych wykonywały wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Zagrożeń pożarami nigdy nie należy lekceważyć, ponieważ nad ogniem trudno jest zachować kontrolę, a jego skutki są bardzo szkodliwe nie tylko dla naszego dobytku, ale przede wszystkim zdrowia i życia.

PLAN POSTĘPOWANIA W RAZIE ZAGROŻENIA POŻAREM:

Na początku należy ocenić ryzyko zagrożenia dla siebie i bliskich. Jeżeli uznamy, że takowe występuje działamy według zaleceń:
– alarmujemy pozostałych domowników lub osoby przebywające w budynku;
– opuszczamy zagrożone pomieszczenie/budynek;
– informujemy o zdarzeniu straż pożarną dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.
– czekamy w bezpiecznym miejscu do przyjazdu straży.

W sytuacji kiedy uznamy, że zagrożenie nie występuje i decydujemy się na samodzielną interwencję w celu ugaszenia pożaru, stosujemy się do następujących reguł:
– w czynności powinny wziąć udział minimum 2 dorosłe osoby;
– należy wygasić źródło ognia przez ostrożne wyczyszczenie paleniska z materiału palnego;
– w żadnym wypadku nie wolno próbować ugasić pożaru wodą, ponieważ gwałtowna zmiana temperatury wewnątrz pieca może spowodować uszkodzenie komina, a w efekcie rozprzestrzenienie się pożaru;
– konieczna jest obserwacja komina w celu ustalenia, czy powstają na nim pęknięcia, przez które mógłby wydostać się ogień.

W przypadku, gdy mamy możliwość użycia sita kominowego, należy zabezpieczyć nim wylot komina. Ma to na celu ograniczyć możliwość palenia się sadzy przez przyduszenie ognia oraz zabezpieczyć palącą się w kominie sadzę przez wydostaniem się. Kiedy nie posiadamy sita kominowego, można użyć w tym celu mokrej płachty, która spełni podobną rolę. Należy ją zalewać wodą do momentu wypalenia się sadzy.

Według obowiązującego prawa, należy regularnie oczyszczać przewody dymowe i spalinowe w następujących okresach: przynajmniej raz w miesiącu – paleniska zakładów zbiorowego żywienia oraz budynków gastronomicznych; co najmniej raz na 3 miesiące – paleniska opalane paliwem, których nie wymieniono w 1. punkcie; minimum co 6 miesięcy – w przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym, których nie zawiera punkt 1.