100 czujników czadu dla mieszkańców Huciska

Jednostka OSP Hucisko znalazła się w gronie 293 organizacji pozarządowych, których projekty uzyskały dofinansowanie na zakup czujek tlenku węgla. Projekt „Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” zyskał dofinansowanie darczyńcy Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” w kwocie 10 tysięcy złotych.

W ubiegłą niedzielę podczas spotkania w Domu Ludowym w Hucisku przekazano 100 czujek mieszkańcom tego sołectwa. Urządzenia, każde domostwo otrzymało nieodpłatnie.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja na temat tego, skąd się bierze i dlaczego tak niebezpieczny jest czad, co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla, co zrobić aby uniknąć zaczadzenia i jakie są jego objawy. Omówione zostały zasady postępowania i ewakuacji, udzielenia pierwszej pomocy i właściwego powiadomienia służb ratowniczych, w sytuacji jeśli dojdzie do podtrucia tlenkiem węgla. Strażacy przybliżyli zebranym zagadnienia ogólnopolskiego programu „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, a także bezpieczeństwa pożarowego w domu.

Mieszkańcom zaprezentowano fizyczną obsługę czujki i omówiono w jakich miejscach ją zainstalować. Zwrócono uwagę na to, jak ważne są częste wizyty kominiarza, przeglądy przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych oraz właściwa eksploatacja sprawnych urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, z-ca komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Krzysztof Filip, dowódca JRG 1 Rzeszów mł. bryg. Grzegorz Wójcicki, policjanci z Komisariatu Policji w Głogowie Młp., sołtys Sołectwa Hucisko Barbara Gaweł, prezes OSP w Hucisku Adam Ozimek i licznie przybyli mieszkańcy.

28 listopada br. podczas uroczystej gali programu grantowego w Warszawie, druhowie z Huciska odebrali z rąk Prezesa Zarządu PKN ORLEN Daniela Obajtka i Prezes Zarządu Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” Katarzyny Różyckiej dyplom uznania. OSP Hucisko znalazło się w gronie 33 Ochotniczych Straży Pożarnych w skali kraju, na ogólną liczbę 1135 wniosków.

2018.12.09.4 2018.12.09.6

2018.12.09.2 2018.12.09.8

2018.12.09.5 2018.12.09.7

2018.12.09.9 2018.12.09.10