OSP w Rudnej Małej otrzymała nowy zestaw ratowniczy

Burmistrz Paweł Baj oraz Komendant Miejski PSP brygadier Tomasz Baran przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Małej profesjonalny zestaw narzędzi hydraulicznych. W skład zestawu wchodzi: rozpierak, nożyce, węże hydrauliczne oraz pompa. Całkowita wartość narządzi wynosi 68 tys. złotych. Pieniądze na ich zakup pochodzą z rządowego programu wsparcia dla jednostek OSP oraz z budżetu gminy.

W ramach dotacji MSWiA na realizację zadania: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”, otrzymano dofinansowanie w wysokości 24 tys. złotych. Z budżetu gminy na wzmocnienie potencjału jednostki OSP z Rudnej Małej przekazano 44 tys. złotych.

DSC 0007 DSC 0009

DSC 0011 DSC 0010