Bezpieczeństwo

Pozyskano dotację na program ekologiczny

Dla naszej gminy przyznany został grant na realizację programu mającego na celu podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska dzieci, rodziców i seniorów.

Otrzymane fundusze przeznaczone zostaną na prelekcje, warsztaty i zajęcia edukacyjne w głogowskiej Szkole Podstawowej, placówkach wsparcia dziennego tj. „Senior Wigor” w Budach Głog. i „Środowiskowy Dom Samopomocy” w Wysokiej Głog.

Ponadto, w ramach edukacji ekologicznej uczniowie i uczestnicy placówek wezmą udział w konkursie plastycznym nastawionym na problematykę palenia śmieci w piecach domowych oraz uczestniczyć będą w spektaklu ekologicznym „Baron Smog”, który opowie o zanieczyszczeniu powietrza, segregacji odpadów i o tym, jak ważne jest zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia i ruch na świeżym powietrzu. Zaplanowano również emisję trzech filmików edukacyjnych pt. „Nie pal śmieci, nie truj!”, „Nie łam prawa!”, „Masz wybór!” zrealizowanego przez samorząd Województwa Podkarpackiego.

W ramach dotacji wydany zostanie cykl broszur pt. „Czyste powietrze”, „Zdrowy styl życia”, „Popieram recykling”, zwracających uwagę na potrzebę zrównoważonego i zdrowego stylu życia, równocześnie chroniącego środowisko i klimat. Dla wszystkich uczestników kampanii zakupione zostaną bawełniane torby ekologiczne.

Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie „Bieg Ekologiczny” na dystansie 5 km w rezerwacie Bór, który promował będzie walory przyrodnicze obszarów leśnych w naszej gminie oraz popularyzował aktywność fizyczną wśród mieszkańców.

Program, dofinansowany za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu „Organizacji wydarzeń edukacyjnych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa” realizowany będzie przez gminę Głogów Młp. we współpracy ze Stowarzyszeniem „Na Plus” .