Edukacja

Otwarcie EKO – pracowni w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp.

W nowej EKO – pracowni w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. odbyła się pokazowa lekcja, podczas której uczniowie mogli dowiedzieć się jak wygląda każdy etap procesu oczyszczania ścieków w nowoczesnej oczyszczalni, przy użyciu innowacyjnych technologii membranowych.

Pracownia została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które pozwolą uczniom zdobywać wiedzę w myśl zasady „eksperyment drogą do sukcesu ucznia”. W ramach programu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie gmina zakupiła 9 binokularnych mikroskopów wraz z preparatami do mikroskopowania, mikroskop z kamerą dla nauczyciela, monitor interaktywny, laptop, makietę gminnej oczyszczalni ścieków oraz plansze dydaktyczne. EKO - pracownia, wyposażona została także w nowe meble i posiada 30 stanowisk dydaktycznych. Dodatkowo, w ramach programu gmina uzyskała dofinansowanie na wykonanie „Edukacyjnej Ścieżki Ekologicznej”, która powstała na terenie oczyszczalni ścieków. Znajduje się na niej 11 tablic informacyjnych, które w przystępny sposób obrazują innowacyjny proces oczyszczania ścieków, jaki ma zastosowanie w gminnej oczyszczalni.

Podczas zajęć warsztatowych z wykorzystaniem makiety omówione zostały procesy oczyszczania ścieków, uczniowie odbyli wirtualny spacer po gminnej oczyszczalni oglądając film prezentujący proces oczyszczania, od wlotu ścieków surowych, aż do wylotu ścieków oczyszczonych oraz przeprowadzili "badania chemiczne wody".

W roku szkolnym z pracowni będą korzystać uczniowie wszystkich gminnych szkół, którzy będą mieli możliwość wykonywania szeregu doświadczeń na pobranych próbkach wody przy użyciu zakupionych zestawów laboratoryjnych. Program, który będzie realizowany w EKO  - pracowni wpisuje się w szkolną podstawę programową z zakresu przyrody, biologii i chemii.

DSC 0058 DSC 0063

DSC 0074 DSC 0079

DSC 0090 DSC 0101

DSC 0097 DSC 0104