Pożegnanie dyrektor ZSO, Doroty Depy

W minionym tygodniu odbyło się pożegnanie dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. Pani Doroty Depy. Burmistrz Paweł Baj podziękował dyrektor za lata pracy na rzecz gminy i lokalnej społeczności.
Burmistrz Paweł Baj podziękował za pracę na rzecz rozwoju oświaty w gminie oraz życzliwość i owocną współpracę w podejmowaniu wspólnych działań. Na dalsze lata życzył powodzenia w realizacji własnych pasji i marzeń. Za zaangażowanie i wkład w rozwój gminy Pani Dorota Depa otrzymała pamiątkowy dyplom gratulacyjny oraz została odznaczona Medalem im. Krzysztofa Głowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogów Małopolski”.
W 2011 roku Dorota Depa została powołana na stanowisko dyrektora Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie Młp. W 2015 roku zostało utworzone Gimnazjum Dwujęzyczne, które wraz z liceum weszło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. Lata pracy na stanowisku dyrektorskim zaowocowały prężnym rozwojem szkoły, realizacją wielu nowych projektów edukacyjnych oraz dbałością o wysoki poziom nauczania w placówce.
Z dniem 1 lutego br. stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim obejmie Pani Agnieszka Wilgusz-Zięba, która będzie sprawować funkcję dyrektora szkoły do końca roku szkolnego tj. do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

1