Dzisiaj w niektórych szkołach na terenie gminy Głogów Młp. odbędzie się strajk nauczycieli. Według informacji Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), w piątek strajkować będą nauczyciele w dwóch szkołach:

Zespole Szkół w Głogowie Młp. (46 pracowników) i w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym (2 pracowników), zaś budynek Zespołu Szkół w Przewrotnem został oflagowany. Strajkujący nauczyciele zaprzestaną pracy w godzinach od 7.30 do 15.30. W czasie kiedy nauczyciele będą strajkowali, dyrektorzy szkół mają prawny obowiązek zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczniom.

W postulatach strajkowych, ZNP domaga się od dyrektorów szkół deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie żadnych zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników oraz, że do tego czasu (do 2022 roku) żadnemu z nich warunki pracy - także finansowe - nie zmienią się na niekorzyść. Jednocześnie związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 10 proc.