Edukacja

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2019/2020

Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce w dniach 13 – 19 luty br. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji. Procedura rejestracyjna rozpoczyna się w naszej gminie od 20 lutego i potrwa do 8 marca br.

Kryteria przyjęcia do przedszkola państwowego

We wszystkich państwowych placówkach obowiązują odgórne kryteria ustawowe. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się: dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko z niepełnosprawnością, dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością, dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców, dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Warto jednak wiedzieć, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Każda gmina ustala dodatkowe kryteria, które mogą wynikać z lokalnych potrzeb społecznych. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w etapie drugim  najwięcej punktów uzyskują dzieci, których rodzice starają się o miejsce w placówce położonej w miejscowości w której zamieszkują. Wysoko punktowany jest również deklarowany czas, który dziecko ma spędzać w przedszkolu, najlepiej, żeby wynosił on powyżej 5 godzin dziennie. Duże szanse na znalezienie miejsca dla dzieci w przedszkolu mają rodzice pracujący i uczący się w trybie dziennym. Ponadto, pod uwagę brane jest również to, czy dziecko w roku poprzedzającym uczęszczało już do żłobka lub przedszkola oraz czy jego rodzeństwo będzie w tym samym czasie uczęszczało do tej samej placówki. W pierwszej kolejności przyjmowane są wszystkie 6- cio latki.

Procedura odwoławcza rozpocznie się 24 kwietnia. Od tego dnia w terminie do 7 dni rodzic/opiekun może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Natomiast, jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. W naszej gminie odbędzie się ono zgodnie z Zrządzeniem Burmistrza w dniach 6 – 13 czerwca br.

Zarządzenie: pobierz