Wyjaśnienie w sprawie Klubu Sportowego w Zabajce

W związku z kolejnymi nieprawdziwymi informacjami, które wczoraj pojawiły się w bezpłatnej gazecie Kurier Rzeszowski wydawanej przez Krzysztofa Mosiężnego – mosiężny media a.p.r. na temat Klubu Sportowego w Zabajce, wyjaśniamy co następuje.

Klub Sportowy w Zabajce prowadzi swoją działalność sportową na majątku gminy (boisko i budynek klubowy w Zabajce). Na ten cel co roku klub otrzymuje z budżetu gminy dotację pieniężną, z której musi się rozliczyć. Pieniądze muszą być wydatkowane zgodnie z prawem i planem wydatków zapisanym we wniosku i zaakceptowanym przez gminę. Ostatnie rozliczenie dotacji przedłożone przez klub sportowy było błędne. Środki publiczne były źle wydatkowane i źle rozliczone. Gmina wstrzymała wypłatę kolejnej transzy dotacji a burmistrz zarządził w klubie kontrolę. Błędy w wydatkowaniu dotacji są poważne i mogą wskazywać na próbę wyłudzenia środków publicznych. Krzysztof Mosiężny jako członek zarządu klubu sportowego również jest odpowiedzialny za te niezgodne z prawem i zdecydowanie niemoralne działania. A swoimi publikacjami w ww. gazecie, w której opisuje temat dotacji w sposób rażąco jednostronny i pozbawiony jakichkolwiek zasad dziennikarskich, świadczy jedynie o tym, że mataczy w sprawie i próbuje odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania zrzucić na inne osoby. W związku z takim obrotem sprawy gmina skieruje pozew przeciw panu Krzysztofowi Mosiężnemu o próbę wyłudzenia środków publicznych.