Rozdano kolejne medale dla zasłużonych społecznie mieszkańców

W sobotę 29 września w kolejnych trzech miejscowościach na terenie gminy – w Pogwizdowie Nowym, Rudnej Małej oraz w Przewrotnem odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Po występach artystycznych dzieci z miejscowych szkół burmistrz wręczył pamiątkowe medale osobom mającym wkład w rozwój lokalnego środowiska. Wśród nagrodzonych nie zabrakło również weteranów wojennych, którzy osobiście doświadczyli tragedii Narodu Polskiego i przyczynili się do odbudowy kraju.

W sołectwie Pogwizdów Nowy medale otrzymali: Tadeusz Bober, Dominika Bober, Czesława Bober, Kazimierz Styka, Władysław Jakubiec, Zofia Burek, Teresa Kosik, Stanisław Wota, Tadeusz Bąk, Maria Drozd, Maria Woźny, Tadeusz Bieńkowski.

W sołectwie Rudna Mała medali otrzymali: Katarzyna Kula, Władysława Bachórz, Stefania Skrabucha, Józefa Salach, Helena Kruk, Władysław Woźny, Marian Kot, Halina Ćwirlej, Jolanta Kot – Zięba, Marian Bąk, Stanisław Bieniek, Stanisław Gancarz.

W sołectwie Przewrotne medale otrzymali: Stefan Chuchro, Ks. prałat Tadeusz Bukała, Władysław Selwa, Józef Kus, Weronika Dziubek, Józef Kubicki, Stefania Niemiec, Stanisław Jochym, Jan Drąg, Rozalia Jarosz, Henryk Marszał, Alina Marszał – Haracz, Franciszek Drąg, Krystyna Rzeszutek, Tomasz Kaczor, Józefa Syniec, Krystyna Wojtowicz.

 DSC0430  DSC0500

 DSC0509 DSC0515

  DSC0522  DSC0522

 DSC0528  DSC0536

 DSC0542 DSC0547

  DSC0552  DSC0919

 DSC0849  DSC0902

 DSC0908 DSC0913

  DSC0919  DSC0923

 DSC0929  DSC0941

  DSC0986  DSC0991

 DSC0389  DSC0421

 DSC1048  DSC1028

 DSC0641  DSC0588