Podpisano umowę na ukończenie budowy sali gimnastycznej w Rogoźnicy

http://glogow-mlp.pl/images/2018/eu.png

Gmina otrzymała dofinansowanie na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku na małą salę wielofunkcyjną w miejscowości Rogoźnica. Umowa podpisana została w dniu 25 września przez burmistrza Głogowa Młp. Pawła Baja. Inwestycja ma na celu udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej. Obiekt po jego rozbudowie będzie pełnił funkcję budynku rekreacyjnego o wszechstronnym przeznaczeniu. Miejsce to będzie pełniło funkcję kulturalną, sportową, rekreacyjną oraz posłuży do organizacji lokalnych spotkań i uroczystości. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 176 926,18 złotych, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 112 578,00 złotych.