Głogowskie kamieniczki

Ochrona zabytków to jedno z ważnych zadań, które wspiera gmina. Przez szereg lat samorząd realizował renowację najważniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy Głogów Młp. – zaliczamy do nich m.in.: zabytkowy kościół w Głogowie Młp., kaplicę św. Huberta w Miłocinie, kościół w Budach i Przewrotnem oraz Ratusz.

Obecnie przygotowany został gminny program renowacji zabytków pod nazwą „Głogowskie kamieniczki” skierowany do właścicieli kamienic prywatnych. Celem programu jest ochrona zabytków oraz poprawa estetyki i wyglądu kamienic znajdujących się w rynku i ulicach przyległych. Założenie programu opisane zostały w regulaminie konkursu.

Istotnym elementem programu będzie powołanie stowarzyszenia „Głogowskie kamieniczki”, którego celem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych za renowacje kamienic prywatnych oraz realizację wspólnych zamierzeń takich jak np. ujednolicenie numeracji domów, kolorystyki elewacji, uporządkowanie reklam i witryn sklepowych.

Program realizowany będzie w latach 2019-2023. Łącznie na ten cel gmina przeznaczy 1 mln złotych (po 200 tys. zł każdego roku). Źródła finansowania programu to: budżet gminy, programy ochrony zabytków samorządu województwa, programy ochrony zabytków wojewody.

Projekt uchwały - plik do pobrania

Rejestr zabytków - plik do pobrania