Inne

Gmina Głogów Młp. laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia

Gmina Głogów Małopolski została tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia. Drugie miejsce zajęła Gmina Miejska Mielec, a trzecie Gmina Boguchwała. Nagrodę odebrał Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj podczas oficjalnej gali w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce .

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno - gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2015, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Badane wskaźniki dotyczyły wydatków majątkowych inwestycyjnych na 1 mieszkańca, wydatków na administrację publiczną na 1 mieszkańca, budżetów środków europejskich na 1 mieszkańca, podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, udziału ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, saldo migracji na 1 tys. mieszkańców dane za 2014 r., wydatków majątkowych inwestycyjnych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca, czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców, przyrostu naturalnego na 1 tys. mieszkańców, wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i testów gimnazjalistów - średni wynik w procentach na 1 zdającego.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Patronaty honorowe nad Rankingiem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego. Patronaty medialne: Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny".

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie FRDL Oddział w Rzeszowie, uczestnicy rankingu nie ponosili żadnych kosztów związanych z organizacją rankingu.

DSC 0014 DSC 0022

DSC 0010 DSC 0038