Inne

Bezpłatnie usuń azbest

Gmina Głogów Młp. po raz kolejny przystępuje do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, którego głównym założeniem jest demontaż i zbieranie odpadów azbestowych. W związku z powyższym mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dotację na usunięcie azbestowych elementów ze swoich posesji.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. w terminie do dnia 16 marca 2017 roku (czwartek). Po tym terminie wnioski na rok bieżący nie będą przyjmowane.

Informujemy, że prace polegające na demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. Właściciel obiektu będzie ponosił jedynie koszty nowego pokrycia dachu we własnym zakresie. Koszty związane z realizacją programu ponosi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gmina Głogów Małopolski.

W załączeniu wzór wniosku: pobierz plik