Inne

Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae

2 czerwca 2017 w Rzeszowie odbyły się uroczyste wojewódzkie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. Po uroczystej Mszy św. w Kościele Farnym parada przedstawicieli samorządów terytorialnych przeszła ulicami Rzeszowa, aby wziąć udział w konferencji okolicznościowej, która odbyła się w sali  widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Obchody zostały zorganizowane przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Dzień Samorządu Terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. Upamiętnia pierwsze wybory samorządowe w naszym kraju, które odbyły się 27 maja 1990 roku.  Zorganizowana w Rzeszowie uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych – Krzyży Zasługi – osobom szczególnie zasłużonym w działalności społecznej i samorządowej oraz pogratulowania laureatom nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia, Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz konkursów na najlepszą stronę internetową i stronę facebook podkarpackich samorządów.
W czasie gali podsumowano również I edycję konkursu pn. Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae. Konkurs, organizowany przez wojewodę podkarpackiego przy współpracy z pełnomocnikiem ds. rodzin był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Jego celem było uhonorowanie tych samorządowców, którzy jako liderzy podejmują i skutecznie realizują działania o charakterze prorodzinnym; którzy swoją pracą i efektami tej pracy potwierdzają odpowiedzialną służbę na rzecz rodzin.  Posiedzenie kapituły konkursu odbyło się 16 maja 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Laureatami zostali: wicestarosta powiatu mieleckiego Maria Napieracz, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj.