Inne

Wyróżnienie dla gminy Głogów Młp.
Gmina Głogów Małopolski została wyróżniona w I etapie XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2015” za inwestycję „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski”.