Ogłoszono przetarg na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Z ogłoszeniem można zapoznać się na stronie internetowej lidera projektu http://rof.org.pl.