NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU „WSPARCIE ROZWOJU OZE NA TERENIE ROF – PROJEKT PARASOLOWY” ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH 19 MARCA – 20 KWIETNIA 2018 ROKU, W GODZINACH PRACY POSZCZEGÓLNYCH URZĘDÓW MIAST/GMIN.

 

Dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na tydzień przed rozpoczęciem naboru – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje dotyczące zmian w projekcie.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wszystkimi załącznikami: