Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie przyłączenia do Rzeszowa z gminy Głogów Małopolski sołectw Miłocin i Pogwizdów Nowy.
Konsultacje odbędą się poprzez udostępnienie w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. w Kancelarii ogólnej ankiet konsultacyjnych opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie gminy Głogów Małopolski, które w dniu ich przeprowadzenia mają ukończone 18 lat.
Głosowanie będzie polegać na wyrażeniu opinii i udzieleniu informacji na pytanie o treści: „Czy jesteś za przyłączeniem sołectw Miłocin i Pogwizdów Nowy do gminy Miasto Rzeszów?”. Do wyboru będą trzy odpowiedzi: „Jestem za”, „Jestem przeciw” lub „Wstrzymuję się”. Głosowanie będzie polegało na postawieniu znaku „X” tylko przy jednej z wymienionych odpowiedzi. Wypełnione ankiety należy wrzucić do urny do głosowania zlokalizowanej w Kancelarii ogólnej w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. Przeliczenia głosów i ustalenia wyników konsultacji dokona Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. Z projektem zmiany granic można się zapoznać w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp.
Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed ich przeprowadzeniem.