Głogowski Budżet Obywatelski 2018

Ogłoszono nabory wniosków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na terenie Głogowa Młp. Od  10 sierpnia do 15 września br. mieszkańcy Głogowa Młp. mogą zgłaszać własne pomysły obywatelskie.

Projekt wymaga poparcia co najmniej 15 mieszkańców. Zgłoszenia projektu należy dokonać wyłącznie na formularzu zgłoszenia projektu do Głogowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok wraz z listą mieszkańców miasta Głogów Małopolski popierających ten projekt. Zadaniem zgłaszanym w ramach budżetu obywatelskiego może być także projekt osiedlowy, który ze względu na zakres lub właściwości zaspokaja potrzeby mieszkańców danego osiedla.

Przewidywana wielkość środków przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 100 tys. złotych. Wartość każdego ze zgłoszonych projektów nie może przekroczyć 25 tys. złotych. Na terenie każdego osiedla zostaną zrealizowane projekty, nie przekraczające łącznie kwoty 50 tysięcy złotych.

Zapraszamy do składania wniosków.

pobierz: zarządzenie

pobierz: regulamin

pobierz: formularz (pdf)

pobierz: formularz (doc)