Aktywny czas w dziennym domu "Senior-WIGOR"

Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego – tak w skrócie można opisać dzienny dom Senior - WIGOR w Budach Głogowskich, który działa od lutego br. w naszej gminie.

Seniorzy mają tu możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach, które są dostosowywane do ich wieku i możliwości. Gimnastyka, trening pamięci, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, filmowo – teatralne oraz muzyczne stwarzają seniorom okazję do integracji międzypokoleniowej. Poza zajęciami terapeutycznymi seniorzy korzystają z masaży rehabilitacyjnych oraz mini siłowni. W placówce przebywają osoby niepracujące w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR  mogą spędzić nawet do 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Oprócz opieki specjalistów zapewniony mają ciepły posiłek, a także dostęp do nowoczesnych środków masowego przekazu. Dzienny dom Senior-WIGOR współpracuje z innymi instytucjami i stowarzyszeniami dzięki czemu seniorzy mają urozmaicony pobyt w placówce.

2016060716 2016060717

2016060712 2016060714

2016060715 2016060718

2016060711 2016060719