Burmistrz Głogowa Małopolskiego zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2018 r., w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim (ul. Rynek 1, I piętro, pokój nr 8) na okres 60 dni został wyłożony do publicznego wglądu "Projekt uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2019-2028", dla lasów stanowiących własność osób fizycznych w następujących obrębach ewidencyjnych: Głogów Małopolski, Rudna Mała, Styków, Wysoka Głogowska, Pogwizdów Stary, Hucisko.

Projekt uproszczonego urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczania podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2019-2028.

Jednocześnie informujemy, iż w terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. do dnia 21.12.2018 r., zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia w wnioski w sprawie planów, w miejscu ich wyłożenia. Ostateczną decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków podejmie Starosta Rzeszowski w formie decyzji.

Projekt opracowany został na zlecenie Starosty Rzeszowskiego przez firmę Krameko Sp. z o.o. z Krakowa.