Gmina Głogów Młp. Liderem Ekonomii Społecznej

9 października 2018 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja pod nazwą II Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej. Spotkanie poświęcone było zaprezentowaniu nowy kierunków w rozwoju ekonomii społecznej oraz pokazaniu przykładów dobrych praktyk realizowanych w tym obszarze na terenie Województwa Podkarpackiego.

W trakcie Forum nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej w trzech kategoriach: Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej, Lider oraz Animator Ekonomii Społecznej. W kategorii  Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej  pierwsze miejsce zajęła Gmina Głogów Młp.

Nagrodę odebrał Paweł Baj Burmistrz Głogowa Młp. – Sektor ekonomii społecznej pomimo dobrych zmian w prawie, nadal jest obszarem mało wykorzystywanym przez gminy w realizacji zadań samorządowych. W naszych działaniach staramy się tak działać, aby tę sferę ożywiać i otwierać przed nią coraz to nowe możliwości. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom MGOPS oraz Senior Wigor  i innym osobom zaangażowanym w działania prospołeczne za zaangażowanie i pracę na rzecz potrzebujących na terenie gminy Głogów Młp. – mówił burmistrz podczas odbioru nagrody. Nagrody wręczali pan Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Jerzy Jęczmienionka Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Do działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej na terenie gminy należy zaliczyć utworzenie Klubu Inspiracji Sukcesu w Stykowie, współpracę z organizacjami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi oraz zaangażowanie na rzecz tworzenia i rozwoju spółek.

 lider 1lider 2

lider 4 DSC 0911