Ciepło z wód geotermalnych szansą dla Podkarpacia

09 października br. odbyła się konferencja pn.: „Ciepło z wód geotermalnych szansą dla Rzeszowa” która została zorganizowana przez Podkarpacki Klub Samorządności. Wzięli w niej udział przedstawiciele gmin i miast z całego Podkarpacia. Naszą gminę reprezentował Burmistrz Paweł Baj.

Podczas konferencji problematykę zasobów złóż geotermalnych oraz najnowszych technologii pozyskiwania ciepła ze złóż geotermalnych przedstawił  prof. dr hab. Jacek Zimny  reprezentujący Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Narodową Radę Rozwoju.

Ponadto podczas sesji wystąpień rozmawiano na temat potencjału zasobów geotermalnych jako źródła ciepła, a także poruszone zostały praktyczne aspekty uzyskania pozwoleń oraz dofinansowań na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trosce o środowisko, ale też obniżenie kosztów energii coraz więcej gmin, w tym również gmina Głogów Małopolski, ma w planach zainwestowanie w te innowacyjne rozwiązania.

W konferencji udział wzięli m.in. senatorowie RP Alicja Zając i Aleksander Bobko, Posłowie na Sejm Halina Szydełko, Adam Szlachta, Jan Warzecha oraz Wojciech Buczak, a także przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, oraz radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz.

Zdjęcia: Podkarpacki UW

IMG 1591 1200x800 IMG 1674 1200x800

IMG 1653 1200x800 IMG 1731 1200x800

IMG 1733 1200x800 IMG 1777 1200x800

IMG 1647 1200x800 IMG 1615 1200x800

IMG 1577 1200x800 IMG 1554 1200x800