2 MIEJSCE W KATEGORII BURMISTRZ NA MEDAL

"Z funduszy UE zdobyliśmy ponad 50 mln zł na inwestycje" - rozmowa z Pawłem Bajem, burmistrzem Głogowa Małopolskiego, który w plebiscycie „Oceń Władzę” zdobył drugie miejsce w gronie burmistrzów.

 Co uważa pan za swój największy sukces w pracy na rzecz lokalnej społeczności w ostatnich czterech latach?

To nie jest łatwe pytanie. Patrząc całościowo powiem tak: bardzo wiele udało się zrobić w sferze infrastrukturalnej – powstały drogi, chodniki, poszerzyła się baza sportowa, kulturalna i oświatowa. Ale przede wszystkim udało się rozwinąć obszary działania, które do tej pory były pomijane, takie jak polityka senioralna, prorodzinna, edukacja historyczna czy oświatowa. Tam naprawdę wiele zrobiono, bo nasza gmina to Gmina Wielu Szans!

Proszę wskazać trzy najważniejsze zadania, które udało się zrealizować w gminie w dobiegającej końca kadencji samorządu?

Zbudowane zostały podwaliny pod nowoczesny system komunikacji publicznej. Powstaje Gminne Centrum Przesiadkowe z siecią parkingów, nowych dróg, wiat przystankowych, wspólnie z sąsiednimi gminami kupujemy nowoczesne autobusy i szynobusy, powstają dodatkowe przystanki kolejowe i autobusowe. Po drugie zbudowaliśmy od podstaw kompleksowy system wsparcia dla osób starszych, na który składa się: dzienny dom pomocy dla starszych, stacjonarny dom opieki, stałe usługi opiekuńcze i specjalistyczne, teleopieka nad seniorami oraz grupa wsparcia. Po trzecie, przeprowadzona została komputeryzacja szkół, dzięki programom unijnym zakupiliśmy nowoczesne narzędzia do nauki: laptopy, tablety, tablice interaktywne i multimedialne. Każda szkoła ma dziennik elektroniczny.

 Ile gmina zdobyła pieniędzy z funduszy unijnych na inwestycje w ostatnich czterech latach? Jak ocenia pan swoją skuteczność w pozyskiwaniu funduszy?

Z programów z Unii Europejskiej pozyskaliśmy ponad 50 mln zł na kilkadziesiąt gminnych inwestycji. W tej kategorii jesteśmy niekwestionowanym liderem w województwie. W planie inwestycyjnym na najbliższe lata zapisanych zostało wiele ważnych zadań, na które już pozyskaliśmy środki, m.in. na budowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Zdobywanie pieniędzy z UE na inwestycje wymaga też angażowania środków własnych, a to wiąże się z zadłużeniem gminy. Czy gmina Głogów Małopolski powinna się zadłużać, by realizować inwestycje, których oczekują mieszkańcy?

Gmina musi nieustannie się rozwijać i poprawiać warunki życia swoim mieszkańcom. Dlatego powinna korzystać z dostępnych na rynku środków dotacyjnych. Ale musi to robić w sposób rozsądny, tak aby nie doszło do zachwiania jej finansami. Na przykład, dwa lata temu kiedy nie ruszyły jeszcze programy unijne mieliśmy w gminie nadwyżkę budżetową i cięliśmy wydatki. Teraz, kiedy są dostępne środki europejskie, mamy sporo funduszy na wkład własny.

jak ocenia pan pracę podległych sobie urzędników? Czy – jeżeli pozostanie pan na swoim stanowisku na kolejne cztery lata – przewiduje pan jakieś zmiany kadrowe?

Zmiany kadrowe dokonują się nieustannie. Jedni przychodzą, inni odchodzą. Przed każdym pracownikiem stawiane są coraz to nowe wymagania. W Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. wchodzimy w nową erę – interaktywną. Dzięki realizacji programu e-gmina z RPO WP za ponad 4,5 mln zł już od jesieni ponad 45 usług dla mieszkańców będzie można załatwiać przez internet. To będzie prawdziwy skok technologiczny i duże wyzwanie również dla pracowników urzędu.

Proszę wskazać najważniejszy problem gminy, który wymaga rozwiązania przez samorząd kolejnej kadencji.

Gmina posiada solidne fundamenty, ma stabilną sytuację finansową i dobre perspektywy rozwojowe na przyszłość. Rocznie wydajemy ponad 300 decyzji o warunkach zabudowy, systematycznie rośnie liczba firm, które inwestują w naszej gminie. To oznacza, że stwarzamy dogodne warunki dla mieszkania i robienia interesów. Największym zagrożeniem na pewno będzie agresywna polityka władz Rzeszowa, które w nieprzemyślany sposób próbują poszerzać swoje granice kosztem sąsiadów. To bardzo niesprawiedliwe, jeżeli jedni rozwijają się kosztem innych i to bez żadnych rekompensat! W takich warunkach, podejmowanie odważnych decyzji prorozwojowych będzie bardzo trudne.


źródło: GAZETA CODZIENNA NOWINY