Nowe obniżki biletów w autobusach MKS

Od 1 października 2018 pojawiły się zmiany w Cennikach Międzygminnej Komunikacji Samochodowej. Wprowadzono nowe ulgi dla korzystających. Seniorzy 70 + będą mogli korzystać z „Karty Seniora”.

 Udogodnienia dla Seniorów to: nieograniczona ilość przejazdów  na cały rok, przejazdy po terenie gmin i  do/z Rzeszowa, bilety dla wszystkich Seniorów niezależnie od miejsca zameldowania. Postawą do przejazdów  jest wyrobienie imiennej karty elektronicznej  (SENIOR) w cenie 11 zł za rok.

Dodatkowe grupy uprawnionych do zakupu biletu socjalnego za 10 zł ważnego maksymalnie 365 dni :

- Osoba niewidoma - ofiara działań wojennych

- Kombatanci i osoby represjonowane oraz wdowcy i wdowy po nich

- Inwalida wojenny i wojskowy / grupa inna niż I / Weteran  inwalida

- Inwalida wojenny  i wojskowy/I - grupa  inwalidzka

- Opiekun inwalidy wojennego i wojskowego /I-grupa inwalidzka/ w podróży

- Osoby niepełnosprawne - mieszkańcy gmin  ZG PKS - z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka, wraz z opiekunem na podstawie EM-karty osoby uprawnionej do ulgi)

- Niewidomi mieszkańcy gmin ZG PKS wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe( wraz z przewodnikiem po 13 roku życia na podstawie EM-karty  osoby uprawnionej do ulgi)

- Dzieci niepełnosprawne - mieszkańcy gmin ZG PKS - uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i policealnych   wraz z opiekunem, który podróżuje z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego, wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem, oraz do ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, domów pomocy społecznych ośrodków wsparcia, zakładów opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej  (opiekunem na podstawie odrębnej EM-karty osoby uprawnionej do ulgi).