Zachęcamy do udziału w rządowym programie "Czyste Powietrze" - to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Program w województwie podkarpackim realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOSiGW).

Wszystkie informacje można uzyskać w siedzibie funduszu na ul. Zygmuntowskiej 9 w Rzeszowie lub na portalu beneficjenta - link poniżej.

 

Portal beneficjenta

Broszura